Chính Sách Bảo Mật

Cám ơn bạn đã truy cập vào Website của chúng tôi. Sau đây là chính sách bảo mật khi bạn sử dụng website của chúng tôi. Chính sách này là cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi qua Website này. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc liên quan đến những truy cập trái phép đó.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiếp IP, thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng Website của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh nhân dân, hô chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không muốn cung cấp cho Chúng tôi.

3. Chúng tôi có quyền sử dụng cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các tiện ích của Web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập. Nhằm mục đích trả lại trạng thái truy cập khi bạn sử dụng vào lần sau. Tuy nhiên bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt internet của bạn để tắt Cookies.

4. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết đến Website này. Để biết thêm thông tin và cách sử lý thông tin cá nhân trên những trang web đó. Bạn vui long tham khảo chính sách và thông tin tại trang web đó.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi tại Giamcannhanh.com@gmail.com